location:Home >> Airship manufacture >>  Remote control airship

Contact us

Fax:+86)181-6155-8778
Address:Shanghai Zhongwei.Ningxia
Email:shunlixu#foxmail.com

Remote control airship

CA-24R 型软式遥控飞艇
Release time:2016-03-06 14:57:32 | viewed:

无人遥控飞艇各型号技术指标如下:

CA-24R
CA-25R
CA-30R
CA-32R
CA-36R
艇长(米)
24
25.68
30
32.28
36
艇高(米)
8
8.4
10
11
12
最大直径 (米)
6.2
6.42
7.5
8.07
9
长径比
3.87
4
4
4
4
气囊容积 (立方米)
471
530
856
1068
1480
副气囊容积比
20%
20%
26%
26%
46%
静升力 (千克/300米)
466
525
847
1057
1465
静升力 (千克/1000米)
430
484
782
976
1352
静升力 (1500米)
406
457
760
802(3KM)
811(4KM)
空重限制 (千克)
330
370
600
650
661
最大有效商载 千克 300米
136
155
247
152
150
最大有效商载 千克1500米
76
87
160
152(3KM)
150(4KM)
最大空速 千米/小时300米
66
68
85
78
72
巡航空速 千米/小时300米
50
50
55
49
47
最大空速千米/小时1000米
N/A
65
80
63
49
巡航空速千米/小时1000米
N/A
47
50
41
32
最大续航时间 (小时)
6
5
5
5
5
最大爬升率 (米/秒)
7
5
5
5
5
最大下降率 (米/秒)
5
3
3
3
3
最大俯仰角
±30°
±30°
±30°
±30°
±30°
最大遥控半径 (米)
5000
5000
5000
5000
5000
实用升限 (米)
1000
2000
2000
3000
5000
发动机功率
20hp×2
20hp×2
50hp×2
50hp×2
50hp×2
广告幅面积
90m2×2
100m2×2
125m2×2
150m2×2
200m2×2

 
 In the previous:CA-25R 致远一号遥控飞艇
 next article:CA-20R太阳能遥控飞艇