location:Home >> Contact us >>  Contact us

Contact us

Contact us

Fax:+86)181-6155-8778
Address:Shanghai Zhongwei.Ningxia
Email:shunlixu#foxmail.com

Contact us


Contact: (+86) 181-6155-8778;Email: shunlixu#foxmail.com